OFERUJESZ NOCLEGI? - ZAREJESTRUJ SIĘ I DODAJ BEZPŁATNE OGŁOSZENIE!

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§1
Niniejszy regulamin stanowi porozumienie pomiędzy właścicielem serwisu turystyczny24.pl, nazywanym dalej WYDAWCĄ i użytkownikiem serwisu, nazywanym dalej UŻYTKOWNIKIEM.

§2
Serwis internetowy turystyczny24.pl, nazywany dalej SERWISEM, jest stroną internetową prezentującą ogłoszenia obiektów noclegowych i hotelarskich oraz ogłoszenia ofert wypoczynku.

§3
Korzystanie z SERWISU jest całkowicie dobrowolne. Warunkiem założenia przez UŻYTKOWNIKA konta w SERWISIE jest akceptacja niniejszego regulaminu. UŻYTKOWNIK zgadza się respektować postanowienia niniejszego regulaminu przez cały okres korzystania z SERWISU.

§4
Dodanie jednego ogłoszenia w kategorii noclegi i jednego ogłoszenia w kategorii wypoczynek w ramach konta UŻYTKOWNIKA w SERWISIE jest bezpłatne.

§4a
WYDAWCA zastrzega sobie możliwość pobierania opłaty za dodanie więcej niż jednego ogłoszenia w kategorii noclegi lub w kategorii wypoczynek oraz za promowanie ogłoszeń. Wszelkie opłaty w SERWISIE są dobrowolne. W przypadku braku wymaganej opłaty ogłoszenie lub promowanie ogłoszenia nie zostanie aktywowane.

§5
UŻYTKOWNIK akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się do:

- podawania w treści ogłoszeń informacji zgodnych z prawdą i stanem faktycznym;
- niezamieszczania w ogłoszeniach treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających zasady tzw. dobrego wychowania lub niezgodnych z niniejszym regulaminem;

§5a
UŻYTKOWNIK bierze pełną odpowiedzialność za treści oraz materiały graficzne w zamieszczanych ogłoszeniach.

§5b
UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przesyłania przez WYDAWCĘ na adres email przypisany do konta UŻYTKOWNIKA informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SERWISU, a w tym w szczególności informacji dotyczących konta UŻYTKOWNIKA oraz zmian wprowadzanych w SERWISIE.

§6
WYDAWCA zastrzega sobie prawo do:

- usuwania, bez dodatkowych wyjaśnień, ogłoszeń lub fragmentów ogłoszeń niezgodnych z formułą serwisu, a w szczególności ogłoszeń lub ich części zawierających treści niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, niezgodne z prawem lub niezgodne z zasadami tzw. dobrego wychowania;
- usuwania, bez dodatkowych wyjaśnień materiałów graficznych zawierających logo lub nazwę innych serwisów internetowych prezentujących ogłoszenia noclegowe lub ogłoszenia ofert wypoczynku;
- wprowadzania w razie konieczności krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu;
- wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie;

§7
WYDAWCA zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie SERWISU oraz kontrolować na bieżąco umieszczane w nim treści.

.......................................................................................................... Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2016r.